Huỳnh Thị Xuân Thảo

Thông tin bác sĩ Huỳnh Thị Xuân Thảo

HỌC VẤN – CHUYÊN MÔN

  • Tốt nghiệp Bác sĩ Đa khoa – Đại học Y Dược Huế.
  • Tốt nghiệp Bác sĩ Nội trú Nhãn khoa – Đại học Y Dược Huế.
  • Chứng chỉ Phẫu thuật Phaco.
  • Chứng chỉ Đào tạo Kĩ thuật khúc xạ.

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

  • Từng công tác tại Khoa Mắt Đại học Y Dược Huế, Trung tâm Mắt Bệnh viện TW Huế, Bệnh viện Mắt Huế, Bệnh viện Mắt Hoa Lư.
Q