Phạm Quốc Hoàng

Thông tin bác sĩ Phạm Quốc Hoàng

HỌC VẤN – CHUYÊN MÔN

  • Tốt nghiệp Bác sĩ Đa khoa, Đại học Y Dược Huế.
  • Tốt nghiệp Bác sĩ Nội trú Nhãn khoa, Đại học Y Dược Huế.
  • Chứng chỉ Đào tạo Kĩ thuật khúc xạ.

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

  • Tham gia hội chẩn nhiều ca bệnh khó và đào tạo các chương trình trong và ngoài nước.
  • Từng công tác tại Khoa Mắt Đại học Y Dược Huế, Trung tâm Mắt Bệnh viện TW Huế, Bệnh viện Mắt Huế, Bệnh viện Mắt Việt An.

 

Q