Trần Bá Kiền

Bác sĩ CKII. Trần Bá Kiền

Thông tin bác sĩ Trần Bá Kiền

HỌC VẤN – CHUYÊN MÔN

 • Tốt nghiệp Bác sĩ Đa khoa, Đại học Y Dược Huế.
 • Tối nghiệp Bác sĩ Nội trú Nhãn khoa, Đại học Y Dược Huế.
 • Bác sĩ Chuyên khoa cấp II Nhãn khoa, Đại học Y Dược Huế.
 • Chứng chỉ Phẫu thuật Nhãn khoa: Lác – Nhãn nhi tại Mỹ.
 • Chứng chỉ Phẫu thuật Phaco.
 • Chứng chỉ Tạo hình, Thẩm mỹ mắt.
 • Chứng chỉ Dịch kính, Võng mạc.
 • Chứng chỉ Chẩn đoán hình ảnh Nhãn khoa.
 • Chứng chỉ Phẫu thuật Khúc xạ.

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

 • Hơn 15 năm kinh nghiệm trong ngành Nhãn khoa.
 • Tu nghiệp phẫu thuật tại Mỹ.
 • Từng làm Bác sĩ điều trị tại Bệnh viện Quốc tế Vinh.
 • Từng làm Phó Giám đốc Bệnh viện Mắt Thanh An.
 • Từng làm Phó Giám đốc Bệnh viện Mắt Bắc – Trung – Nam.
 • Từng làm Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn – Hà Tĩnh.
 • Chủ tịch Hội đồng Quản trị Bệnh viện Mắt Sài Gòn Đà Lạt.

KINH NGHIỆM PHẪU THUẬT

 • Chuyên gia Phẫu thuật Phaco – Điều trị đục thủy tinh thể.
 • Phẫu thuật hơn 60.000 ca Phaco – Điều trị đục thủy tinh thể.
 • Phẫu thuật LASIK, Phakic – Điều trị tật khúc xạ.
 • Phẫu thuật Tạo hình, Thẩm mỹ mắt.
 • Phẫu thuật Dịch kính, Võng mạc.
 • Phẫu thuật điều trị Lác, Sụp mi, Lệ đạo, Mộng thịt…
Q